promeko ab

med kunden i fokus

Service och underhåll

För att bibehålla en anläggnings ursprungliga prestanda och leveransförmåga krävs fokus på ett väl fungerande underhållsarbete. Vi tillhandahåller tjänster som ökar din anläggnings driftsäkerhet och lönsamhet. Vi erbjuder tjänster för hela livscykeln. Med rätt service och underhåll ökar värdet av din maskininvestering. Genom att utnyttja vår kompetens och erfarenhet säkerställer du att rätt åtgärder utförs. Eftersom komponenter åldras ökar 

med tiden sannolikheten för fel i komponenter och system. Sådana fel leder ofta till kostsamma reparationer, produktionsbortfall och ibland indirekta skador. Sådana situationer bör undvikas. Förebyggande underhåll genererar värdefullt produktspecifik dokumentation, som rapporter och tillverkarrekommendationer som hjälper utrustningsägaren att planera fortsatt användning av utrustningen och senare migrering till en ny produkt.

Service & Underhåll

Slipmaskiner

Battellino, Zafferani, Bovone, Bottero, Besana, Bavelloni, Enkong, Delta, Schiatti, Lattuada.

ProMeko AB utför service underhåll, maskininstallationer av alla typer av slipmaskiner. Vi tillhandhåller reservdelar till de flesta modellerna. Och vi utför även installationer, flyttning av maskiner, samt utprovning av sliphjul, polerskivor mm för bästa resultat. 

Service & Underhåll

Vattenrenings system

Vi utför fullservice och underhåll på alla befintliga Vitrosep anläggningar i skandinavien. ProMeko AB erbjuder full service, vi tillhandahåller reservdelar såsom pumpar, ventiler mm. Och vi utför även uppgraderingar, samt erbjuder alla våra kunder kontinuerligt vattenanalyser och injusteringar.

Service & Underhåll

Skärbord för lamellglas

Bottero, Lisec, Hegla Intermac

Vi utför service & underhåll på Bottero, Lisec, Hegla lamell skärbords utrustning. Och vi kan erbjuda flera olika service alternativ. ProMeko AB kan även tillhandhålla reservdelar direkt från tillverkarens lager. Nu  har vi även ett mindre lager för att minimera driftstörningarna på våra kunders processutrustningar.

Installation Adelio Lattuada TL-11

med kunden i fokus

Installation av slipmaskin på Glas Team AB i Malmö.
Under vecka 43 installerades ny slipmaskin på Glas Team AB i Malmö. Slipmaskinen en Lattuada TL-11 tillverkad av Adelio Lattuada S.r.l. Slipmaskiner har även en liten tvättmaskin som är monterad på utmatningsbanan. Den gedigna konstruktionen gör Lattuada till en pålitlig maskin för höga volymer och perfekt resultat.

Vi levererar orginal produkter som diamanter, polerhjul direkt från tillverkare. Vi har inte alla produkter på lager, men tackvare vårt sammarbete med Adelio Lattuada sker leveranser direkt till kund med korta leveranstider. Om någon av de produkterna ni söker saknas kontakta oss för mer information på info@promeko.se

Service & UNderhåll

Härdugnar

TAMGLASS, TCME, COOLTEMPER

Vi utför service, underhåll samt installationer och flyttning av TAMGLASS, TCME COOLTEMPER härdugnar. Och vi kan även genom vårt breda kontaktnät erbjuda ett komplett serviceprogram. ProMeko AB utför uppgraderingar, renoveringar, om isolering, utbyte av konvektionsdetaljer mm.

Service & Underhåll

Dubbelslipar/Borrmaskiner

Besana, Busetti, Bottero, Bavelloni, Enkong, Bentler

Vi utför service, underhåll och installationer på alla sorters 2-sidiga och 4-sidiga slipar samt borrmaskiner som finns på marknaden. Nu kan vi tillhandhålla reservdelar för de mest förekommande modellerna på marknaden.

Service & Underhåll

Skärbord, Kranlagersystem

Hegla, Intermac. Lisec, Bottero, Bavelloni, Armatec, Glastronic, Bystronic

Vi utför service & underhåll på Hegla, Intermac, Lisec, Bottero skärbords utrustning. Nu kan vi  erbjuda flera olika service alternativ. ProMeko AB kan även tillhandhålla reservdelar direkt från tillverkarens lager. Nu har vi även ett mindre lager för att minimera driftstörningarna på våra kunders processutrustningar.

Uppgradering HTF -ProE magnum

med kunden i fokus

Uppgradering i Alstermo, dags för uppgradering av programvara till senaste Icontrol, samt omisolering nytt styrsystem för uppvärmning och kontroll. Ny roller kontroll gör att ugnen får en effektivare och mer funktionel uppvärmningssystem, vilket gör ugnen både effektivare och med högre processkontroll kan leverera produkter medhögre kvalite och till lägre kostnader. Då ugnen får nytt värmesystem installerat skall även hela ugnen omsioleras. Konvektionssystemet byts också ut, botten får en helt ny layout medan man behåller toppkonvektionen som den är orginal.

Vi levererar orginal produkter som drivband, kermaik rullar, kevlarband mm direkt från tillverkare. Vi har inte alla produkter på lager, men tackvare vårt sammarbete med Glaston sker leveranser direkt till kund med korta leveranstider. Om någon av de produkterna ni söker saknas kontakta oss för mer information på info@promeko.seService - Underhåll Slipmaskiner

Vi utför schematisk serviceunderhåll på alla fabrikat och modeller.

Kontakta oss för mer information eller prisuppgifter för våra olika typer av underhåll och service nivåer.

Service underhåll slipmaskiner

Kontroll tätningar och kylning

Kontroll av diamanter och polerhjul. Kontroll av kylning och täthet på gummidamasker. Vi kontrollerar även att diamanter och polerhjul har rätt vinkel. Vi erbjuder utprovning och utbildning med uppsättning av rätt typ av diamanter för rätt produkter.
Slipmaskiner underhåll och service

Injustering Diamanter & Polerhjul

Injustering av diamanter för rätt avverkning av glaskanten. För att uppnå bäst kvalitet på den slipade ytas skall varje diamant ställas in efter den typ av diamant som är monterad. Vi utför alla justeringar och konsultationer.
Service maskiner

Drivband, inmatning & utmatning

Vi kontrollerar att glasen klämms på rätt sätt och att vinkel på inmatning och utmatning stämmer överens med slipmaskinen. Om inmatning står i fel vinkel kommer kvaliten och slipningen inte uppfylla standard och krav.

Service - Underhåll Lamellskärbord

Vi utför schematisk serviceunderhåll på alla fabrikat och modeller.

Kontakta oss för mer information eller prisuppgifter för våra olika typer av underhåll och service nivåer.

Service laamellskärbord

Kontroll & hantering av mjukvara

Vi genomför kontroller och justering av programvara för att anpassa olika glastyper mm. Samtidigt tar vi backuper och ser till att systemen är intakta och driftsäkrade.
Underhåll lamellskärbord

Injustering av skärhuvud & brytning

Vi justerar in skärhuvud och brytning. Schematisk service på alla detaljer. Injusrering av laserfunktioner mm.
Service lamellskärbord

Anhåll och längdmatning

Vi kontrolerrar att anhåll och längdmätning stämmer med glasmått. Vi justerar in bord och bryggor, smörjer och kontrollerar alla rörliga detaljer.