promeko ab

med kunden i fokus

Service och underhåll

För att bibehålla en anläggnings ursprungliga prestanda och leveransförmåga krävs fokus på ett väl fungerande underhållsarbete. Vi tillhandahåller tjänster som ökar din anläggnings driftsäkerhet och lönsamhet. Vi erbjuder tjänster för hela livscykeln. Med rätt service och underhåll ökar värdet av din maskininvestering. Genom att utnyttja vår kompetens och erfarenhet säkerställer du att rätt åtgärder utförs. Eftersom komponenter åldras ökar med tiden sannolikheten för fel i komponenter och system. Sådana fel leder ofta till kostsamma reparationer, produktionsbortfall och ibland indirekta skador. Sådana situationer bör undvikas. Förebyggande underhåll genererar värdefullt produktspecifik dokumentation, som rapporter och tillverkarrekommendationer som hjälper utrustningsägaren att planera fortsatt användning av utrustningen och senare migrering till en ny produkt.

ProMeko AB utför service underhåll, maskininstallationer av alla typer av slipmaskiner. Vi tillhandhåller reservdelar till de flesta modellerna. Och vi utför även installationer, flyttning av maskiner, samt utprovning av sliphjul, polerskivor mm för bästa resultat.

Vi utför fullservice och underhåll på alla befintliga Vitrosep anläggningar i skandinavien. ProMeko AB erbjuder full service, vi tillhandahåller reservdelar såsom pumpar, ventiler mm. Och vi utför även uppgraderingar, samt erbjuder alla våra kunder kontinuerligt vattenanalyser och injusteringar.

Vi utför service & underhåll på Bottero, Lisec, Hegla lamell skärbords utrustning. Och vi kan erbjuda flera olika service alternativ. ProMeko AB kan även tillhandhålla reservdelar direkt från tillverkarens lager. Nu  har vi även ett mindre lager för att minimera driftstörningarna på våra kunders processutrustningar.

Installation Adelio Lattuada TL-11

med kunden i fokus

Installation av slipmaskin på Glas Team AB i Malmö.
Under vecka 43 installerades ny slipmaskin på Glas Team AB i Malmö. Slipmaskinen en Lattuada TL-11 tillverkad av Adelio Lattuada S.r.l. Slipmaskiner har även en liten tvättmaskin som är monterad på utmatningsbanan. Den gedigna konstruktionen gör Lattuada till en pålitlig maskin för höga volymer och perfekt resultat.

Vi levererar orginal produkter som diamanter, polerhjul direkt från tillverkare. Vi har inte alla produkter på lager, men tackvare vårt sammarbete med Adelio Lattuada sker leveranser direkt till kund med korta leveranstider. Om någon av de produkterna ni söker saknas kontakta oss för mer information på info@promeko.se

Vi utför service, underhåll samt installationer och flyttning av TAMGLASS, TCME COOLTEMPER härdugnar. Och vi kan även genom vårt breda kontaktnät erbjuda ett komplett serviceprogram. ProMeko AB utför uppgraderingar, renoveringar, om isolering, utbyte av konvektionsdetaljer mm.

Vi utför service, underhåll och installationer på alla sorters 2-sidiga och 4-sidiga slipar samt borrmaskiner som finns på marknaden. Nu kan vi tillhandhålla reservdelar för de mest förekommande modellerna på marknaden.

Vi utför service & underhåll på Hegla, Intermac, Lisec, Bottero skärbords utrustning. Nu kan vi  erbjuda flera olika service alternativ. ProMeko AB kan även tillhandhålla reservdelar direkt från tillverkarens lager. Nu har vi även ett mindre lager för att minimera driftstörningarna på våra kunders processutrustningar.

Uppgradering HTF -ProE magnum

med kunden i fokus

Uppgradering i Alstermo, dags för uppgradering av programvara till senaste Icontrol, samt omisolering nytt styrsystem för uppvärmning och kontroll. Ny roller kontroll gör att ugnen får en effektivare och mer funktionel uppvärmningssystem, vilket gör ugnen både effektivare och med högre processkontroll kan leverera produkter medhögre kvalite och till lägre kostnader. Då ugnen får nytt värmesystem installerat skall även hela ugnen omsioleras. Konvektionssystemet byts också ut, botten får en helt ny layout medan man behåller toppkonvektionen som den är orginal.

Vi levererar orginal produkter som drivband, kermaik rullar, kevlarband mm direkt från tillverkare. Vi har inte alla produkter på lager, men tackvare vårt sammarbete med Glaston sker leveranser direkt till kund med korta leveranstider. Om någon av de produkterna ni söker saknas kontakta oss för mer information på info@promeko.se