2021nByte av fjärilsventil AB Klaes Jansson

Senaste Projekten

2021 Byte av fjärilsventil på AB Klaes Jansson

Byte av fjärilsventil på AB Klaes Jansson. Helgens arbete bestod av att byta fjärilsventil på Vitrosep reningsverk. Arbetet är iförhållande vis en enkel operation, men kräver ändå enhel del arbete. Den 130 kilo tunga ventilen skall demonteras mellan bottenplatta och trycktank. Väl demonterad skall ny ventil förberedas. Injustering av ventilöppning montering av nytt utlopp och provtryckning, klar att ta i drift.

Demontering fjärilsventil
Montering fjärilsventil
20210305_093756153_iOS