2020 Installation Vitrosep vattenrenings anläggning

Senaste Projekten

Installation Vitrosep Modum

2020 Installation Vitrosep vattenreningsanläggning

Modum Glass AS investerar i nytt vattenreningssystem, reningsanläggningen installeras av ProMeko AB i sammarbete med Vitrosep och Per Mordt AS. Installatinen görs under helgen för att minimerr produktionsbortfall. Då anläggningen avser att förse Bussetti F10 med rent vatten i ett slutet system. På det viset minskar man miljöpåverkan samtidigt som man sänker kostnader i underhåll och verktyg. Vatten pumpas upp i ett tryckkärl som genom filterrening renar vattnet och återför vatten i en 12 kubik stor tank.

Föregående
Nästa