2017 Demontering av reningsverk i Pauliström

Senaste Projekten

Demonterin Vitrosep i Pauliström

2017 Demontering av reningsverk i Pauliström

ProMeko AB demonterar reningsverk för glasbearbetningsmaskiner i Pauliström. ProMeko ansvarar för flytt och installation av  Vitrosep CN140 reningsverk. Anläggningen skall flyttas till GFAB i Alstermo.