2019 Uppgradering HTF ProE Magnum

2019 Uppgradering HTF ProE Magnum

Uppgradering i Alstermo, dags för uppgradering av programvara till senaste Icontrol, samt omisolering nytt styrsystem för uppvärmning och kontroll. Ny roller kontroll gör att ugnen får en effektivare och mer funktionel uppvärmningssystem, vilket gör ugnen både effektivare och med högre processkontroll kan leverera produkter medhögre kvalite och till lägre kostnader. Då ugnen får nytt värmesystem installerat skall även hela ugnen omsioleras. Konvektionssystemet byts också ut, botten får en helt ny layout medan man behåller toppkonvektionen som den är orginal.Uppgrade HTF Furnace