2020 Service Vertmax 2.6

Senaste Projekten

2020 ProMeko AB Service Vertmax CG GLASS AS

Ett större servicarbete på CG Glass AS i Vennesla genofördes under augusti.

Demontering och byte av främre spindel.
Nya lager i alla åkvagnar.
Övre verktygsmagasin renoverades med nya lager och styrningar.
Byte av kablage i X4 åkvagn.
Ny AC Servo motor i X4 åkvagn
Justering och nya lager i främre pressplatta mm.
Service och genomgång av centralsmörjnings systemet.

Föregående
Nästa